Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Το 50,1% των νέων της ΕΕ είναι υπέρβαροι!

Παρόλο που το προσδόκιμο ζωής έξι αυξηθεί κατά έξι χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 1980 και παρά τις εκστρατείες ενημέρωσης, οι περισσότεροι ενήλικες είναι υπέρβαροι ή επιμένουν να καπνίζουν, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους και επιβαρύνοντας τα εθνικά συστήματα υγείας και την οικονομία των κρατών τους.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) «ο ένας στους επτά Ευρωπαίους νέους, ηλικίας από 11 έως 15 ετών είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος» και στον ευρωπαϊκό νότο το ποσοστό αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Στη Μάλτα το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών έχει φθάσει στο 29,5%, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία στο 18,8%, στην Ιταλία στο 18,3% και στην Ισπανία στο 16,7%.